100% تطابق! 

تو زیست شناسی شوخی نیست...

برای مشاهدۀ تطابق آزمون های پورسینا با کنکور 1402 میتونین رو لینک های زیر کلیک کنین!

راستی میدونستی بیش از 30 رتبه زیر 100 و 200 رتبه زیر 1000 تو ازمونای پورسینا شرکت می کردند

ثبت نام آزمون های سال 1402 - 1403

پایۀ دوازدهم

هزار تومان 800 33 مرحله
 • حل تصویری توسط طراح سوال
 • آزمون خارجه!
 • پاسخ تشریحی کامل و جامع
 • دسترسی به محتوای ویژه
 • مناسب کنکوری ها

پایۀ یازدهم

هزار تومان 400 10مرحله
 • پاسخ تشریحی جامع و کامل
 • دسترسی به جزوات بقچه
 • دریافت هفتگی جزوات خلاصه
 • مناسب برای اموزش پایۀ یازدهم
 • محتوای ویژه برای پورسینایی ها

پایۀ دهم

هزار تومان 300 10 مرحله
 • پاسخ تشریحی جامع و کامل
 • دسترسی به جزوات بقچه
 • دریافت هفتگی جزوات خلاصه
 • مناسب برای اموزش پایۀ دهم
 • محتوای ویژه برای پورسینایی ها

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید